خاک بستر گربه PCL11-Sialk

خاک بستر گربه PCL11-Sialk

  • 100% طبیعی با کمترین مواد مضر ممکن
  • آنتی باکتریال
  • دارای دانه های سیاه و سفید جهت جذب و کلامپ بهتر (زغال اکتیو)
  • دانه بندی گرانول به قطر 2 تا 4 میلی متر
  • جذب بو طبیعی و استثنایی
  • جذب آب 600% با کلامپینگ فوق سریع و بسیار قوی
  • وزن 10 کیلوگرمی (معادل 12لیتر)