تومور غدد (سرطان) پستان

تومور غدد گربهبیش از ۸۵ درصد تومورها در گربه بدخیم بوده و تمایل به رشد سریع و متاستاز دارند. همانند انسان این تومورها با برآمدگی کوچک در پستان آغاز می شود و اغلب بیش از یک غده ی شیری درگیر آن است. این بیماری با عقیم کردن گربه ها قبل از ۶ ماهگی پیشگیری می شود.

علایم: بصورت توده ای زیر پوست آغاز می شود، اما در گذر زمان می توانند متهاجم شده و پوست را زخم کنند. گربه ناحیه را به شدت لیس زده و آرایش می کند و بوی شدیدی درصورت نکروزه شدن بافت و عفونت احساس می شود. در روند بیماری علایم کلی مانند بی اشتهایی و افسردگی هم دیده می شود.

تشخیص: از آسپیراسیون با سوزن برای تشخیص اینکه توده ی مورد نظر تومور پستانی است یا خیر استفاده می شود. نمونه برداری با برش هم ممکن است مطرح شود اما اگر آسپیراسیون با سوزن نتواند بصورت قطعی وجود تومور را تایید کند حذف کامل شامل لبه های گسترده ی توده به علت ریسک بالای بدخیمی در گربه توصیه می شود. آسپیراسیون از غدد لنفاوی مجاور هم برای پی بردن به متاستاز در صورت وجود لازم است. رادیوگراف های اشعه ایکس از قفسه سینه و اولتراسوند از شکم برای بررسی متاستاز احتمالی به ریه ها و دیگر ارگان های داخلی استفاده می شود. از آنجا که معمولا گربه در زمان تشخیص مسن یا میانسال است کارهای خونی هم برای تشخیص دقیق تر و درمان بهتر توصیه می شود.

درمان: قبل از اقدام درمانی باید کاملا شرایط هر گربه را بررسی کرد زیرا ممکن است درمان تهاجمی برای یک گربه بهترین انتخاب نباشد. به هرحال پیشرفت و تحقیقات در مورد درمان این مشکل در حال انجام است. درمان انتخابی حذف جراحی تومور و بافت های اطراف است و بسته به مرحله ی تومور و محل آن ممکن است برداشت غدد لنفاوی مجاور هم توصیه شود. ممکن است یک رشته غدد پستان(همه ی آنهایی که در چپ یا راست قرار دارند) برای جلوگیری از خطر تومور حذف شود. برداشتن دو طرفی مشکل است اما ممکن است برای جلوگیری از گسترش موضعی انجام شود. شیمی درمانی هم درمان دیگر است. قبل از هر اقدام درمانی باید از شرایط سلامت عمومی گربه اطلاع حاصل شده و با دامپزشک مشورت شود.

زندگی و مدیریت: راحتی گربه در زمان بقیه ی عمر اهمیت دارد و هدف درمانی است. ممکن است داروهایی برای درد و ناراحتی ناشی از تومورها تجویز شود. چک آپ های مکرر برای بررسی عود یا متاستاز لازم است.

پیشگیری: با عقیم کردن قبل از ۶ ماهگی احتمال تومور پستانی به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. در مورد حیوانات مسن تر دچار تومور هم کمتر اثر بخش است اما بهرحال توصیه می شود.