توصیه هایی برای جعبه خاک

توصیه-هایی

– جعبه خاک را در جاهای آرام، ساکت و بدون حرکت قرار دهید.
– جعبه خاک را جاهایی که رفت و امد زیادی صورت میگرد و یا سر و صدای زیادی است قرار ندهید.
– محل جعبه خاک را در یک جایی قرار دهید که از محل خواب و لوازم گربه دور باشد.
– جعبه خاک را همیشه تمیز نگه دارید، در صورت کثیف بودن جعبه گربه شما از آن استفاده نخواهد کرد.
– خاک بستر درون جعبه را همیشه به کلی عوض نکنید، معمولا هفته ای یکبار کافی است.
– برای تمیز کردن جعبه خاک هرگز از مواد ضد عفونی کننده صنعتی و یا سفید کننده های شیمیایی استفاده نکنید، بعضی از این مواد برای گربه ها سمی هستند.