آموزش شناساندن جعبه خاک

جعبه خاک

برای شروع، به عنوان یک راهنمایی عمومی بهتر است به تعداد گربه های موجود در خانه یک جعبه خاک بیشتر از تعداد گربه ها در خانه باشد:
به عنوان مثال یک جفت گربه در یک خانه , برای سهولت بهتر است سه جعبه خاک در دسترس گربها قرار بگیرد.
به محض ورود بچه گربه به خانه(خانه فعلی – یا خانه جدید) محل جعبه خاک ها را به بچه گربه نشان دهید.
در ابتدا ورود حواستان به بچه گربه باشد , بعد از غذا خوردن و یا بازی کردن بچه گربه خود را نزد جعبه خاک ببرید و گربه دقیقا داخل جعبه قرار دهید

در ادامه با راهنمایی های بیشتر ما همراه باشید.