آموزش استفاده از جعبه خاک به بچه گربه

cats-sit-in-litter-boxes-after-using-them0

1- اگر شما گربه هاي ديگري داريد، براي بچه گربه ظرف خاك جديدي بخريد. براي شروع از انواع كوچكتر ظرف خاك استفاده كنيد كه بچه گربه به راحتي بتواند روي آن بپرد.
2- ظرف خاك را با خاك خوبِ غير معطر به عمق 3 يا 4 اينچ پر كنيد.
3- ظرف خاك را در محلي مخصوص و آرام، دور از ظرف غذايش در محلي كه به راحتي در دسترس اوست قرار دهيد.
4- بلافاصله پس از اينكه بچه گربه غذا خورد، او را بلند كرده و به آرامي روي ظرف خاك قرارش دهيد. با انگشت خود كمي ظرف خاك را خراش دهيد بنابراين او ميتواند به مرور منظور شما را از اين كار متوجه شود.
5- اگر او خود اين كار را كرد بسيار زياد تشويقش كنيد و در غير اين صورت، از نزديك مراقب او باشيد چون شايد اين نشانه اي باشد . براي اينكه او ميخواهد براي دستشويي كردن جاي ديگري برود.
6- به محض اينكه ديديد او قوز كرده، او را برداريد و به آرامي بر روي ظرف خاكش قرار دهيد. هرگز او را تنبيه يا سرزنش نكنيد، اين كار فقط باعث ايجاد خاطره ي ناخوشايندي از ظرف خاك در ذهنش ميشود.
7- هر بار كه او از ظرف خاكش استفاده ميكند، او را بسيار زياد تشويق كنيد. با اين كار از او ميخواهيد كه با لذت از ظرف خاكش استفاده كند.
8- چند بار در روز ظرف را بوسيله ي بيلچه يا خاك انداز تميز كنيد و خاكش را عوض كنيد و آن را حداقل 2 بار در هفته بشوييد.