آبستنی کاذب

آبستنی گربه

عدم تعادل هورمونی نقش اصلی را در رخداد آبستنی کاذب دارد، که طی آن گربه بدون زادآوری علایم آبستنی مانند ترشح شیر یا شیردوشی را از خود نشان می دهد. این علایم را گربه ی ماده یک الی دو ماه پس از پایان دوره ی فحلی از خود نشان می دهد و بسته به شدت علایم ممکن استبیش از یک ماه ادامه پیدا کند.

علایم و انواع: تغییر رفتار گربه ی ماده بدون داشتن بچه، فعالیت های مادرانه و آشیان سازی یا خود دوشی بروز می دهد. بی قراری، اتساع شکم، بزرگ شدن غدد پستان، استفراغ، افسردگی از دست دادن اشتها (آنورکسی) و ترشح آب یا مایع آبکی قهوه ای از پستان از جمله نشانه های آبستنی کاذب در گربه های می باشد.

علت: علت دقیق مشخص نیست اما عدم تعادل هورمونی بخصوص پروژسترون و پرولاکتین به نظر می رسد که نقش اصلی را ایفا می کند. در برخی گربه ها ۳ الی ۴ روز پس از اواریوهیسترکتومی (حذف رحم و تخمدان با استفاده از جراحی) این علایم غیر طبیعی دیده شده است.

تشخیص: باید به دامپزشک علاوه بر تاریخچه در مورد شروع و ماهیت علایم اطلاعات کافی بدهید. دامپزشک معاینه ی کامل برای ارزیابی وضعیت کلی سلامت بدن انجام می دهد. آزمایشهای رایج خونی که شامل شمارش کامل سلولهای خونی و آنالیز ادرار و ارزیابی شیمیایی خون می باشد، معمولا نتایج نرمال نشان می دهد مگر اینکه بیماری زمینه ای وجود داشته باشد. برای حذف احتمال آبستنی طبیعی یا عفونت رحم از تصویربرداری تشخیصی با اشعه ایکس یا اولتراسوند استفاده می شود.

درمان: معمولا درمان نمی شود مگر اینکه علایم باقی بمانند. در اینصورت دامپزشک ممکن است از مکمل هورمونی یا اواریوهیسترکتومی استفاده کند.

زندگی و مدیریت: برای کاهش ترشحات غدد پستانی دامپزشک به شما توصیه خواهد کرد که از کمپرس سرد یا گرم برای جلوگیری از تحریک منجر به ترشح استفاده کنید. یقه الیزابت نیز از رفتارهایی مانند خود دوشی یا لیس زدن که باعث تحریک تولید شیر می شود جلوگیری می کند. در برخی گربه ها کاهش دریافت روزانه غذا باعث کاهش تولید شیر می شود.

پیشگیری: برای صاحبانی که قصد توله کشی از گربه را ندارند یا نمی خواهند که گربه ی ماده در آینده زادآوری کند اواریوهیسترکتومی راه خوبی برای جلوگیری از وقوع آبستنی کاذب در آینده است. پیش آگهی عموما خوب بوده و اکثرا بدون درمان بعد از ۲ الی ۳ هفته مشکل مرتفع خواهد شد.