محصولات

شرکت پی سی ال (PCL)

با توجه به تقاضای بازار و رضایتمندی مشتریان، انواع متفاوتی از خاک بستر را تولید و عرضه می نماید. این مدل های متنوع در بوگیری، دانه بندی، وجود و عدم وجود دانه های رنگی و میزان گرده گیری تفاوت دارند. این تفاوت ها در قیمت خاک نیز محسوس خواهد بود و مشتریان ما می توانند با بودجه متفاوت خاک بستر دلخواه خود را خریداری نمایند.

با انتخاب هر نوع خاک می توانید با مشخصات آن آشنا شوید.

خاک بستر گربه PCL-ROYAL

خاک بستر گربه PCL02

خاک بستر گربه رنگی PCL03

خاک بستر گربه رنگی PCL04

خاک بستر گربه PCL-S

پــوشـــال

یـونجــه